Снимки

Пътуване до Грузия 2014

Снимки от църквата "Св. Св. Кирил и Методий"

На концерти и пътувания

Пътуване до Санкт-Петербург 2012

Фестивали в Поморие (2006-2015)

Купони с хора