Васил Антов

Бас-баритон
Васил Антов
2000 до 2005

С богат тембър и широк диапазон, с характерно звучене и музикалност, която му позволява да интерпретира вълнуващо пиесите от разнообразния си репертоар.