Александър Тернянов

Тенор
Александър Тернянов
2000 до 2006

Изпълненията му се отличават с прецизност, топлота, музикална ерудиция и изтънчен усет към епоха, стил и автор. Има богат солистичен опит от изяви в страната и чужбина. Доктор по медицина.