Репортаж за хора в немското предаване "Euroblick"

неделя, 7 Януари, 2001
Репортаж за хора (немски)
Репортаж за хора (немски)