На живо в Поморие 2012

2012-06-02

Записи от участието на хора на 5-ия Международен фестивал за православна музика "Богородица - Достойно Ест", Поморие 2012.